• BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner

VARIABILITA ZAMYKÁNÍ

Box bez poplatkůBOX BEZ POPLATKŮ

Tento typ boxu umožňuje uživateli volný přístup do boxu po dobu 24 hodin. Uzavření/otevření boxu je aktivováno na řídicím terminálu umístěném na stěně jednoho ze sestavy boxů. Uživatel zadá číslo volného boxu a vlastní čtyřmístný PIN. Ke komunikaci slouží displej.

Bezkontaktní platební terminálBEZKONTAKTNÍ PLATEBNÍ TERMINÁL

Uzavření/otevření boxu je aktivováno provedením platby na bezkontaktním platebním terminálu,
tedy s použitím bezkontaktní platební karty. Uživatele  naviguje komunikační displej.
Bezkontaktní platební terminál je také vhodným doplňujícím řešením pro verzi FREE. Například lze volitelně zpoplatnit až následné časové pásmo, po uplynutí základních 12-ti hodin. Následná platba motivuje uživatele k uvolnění boxu pro další použití, zamezuje zneužívání boxů pro jiné účely a zamezuje nežádoucímu dlouhodobému blokování boxu jedním uživatelem.

Platba SMSPLATBA SMS

Tento typ boxu umožňuje uživateli volný přístup k boxu po dobu 24 hodin denně. Uzavření/otevření boxu se aktivuje odesláním speciální SMS z mobilního telefonu. Uživatelé jsou instuováni pomocí komunikačního displeje, případně pomocí hlasové komunikace, kterou může být Bike Box doplňkově osazen.

Identifikační karty, čipyIDENTIFIKAČNÍ KARTY, ČIPY

Tento typ boxu je vhodný zejména  pro instituce a objekty se zavedeným režimem identifikačních karet nebo čipů. Umožňuje uživatelům volný přístup k boxům 24 hodin denně.
Uzavření/otevření boxu se aktivuje prostřednictvím identifikační karty nebo čipu. Uživatele naviguje komunikační displej.

DesignMincovník

Bike Boxy s mincovníkem je vhodné použít tam, kde není možné využít platbu přes platební teminál nebo sms platbu. Výši požadované platby je možné nastavit na různé hodnoty mincí i různé měny.

Box s mechanickým zámkemBOX S MECHANICKÝM ZÁMKEM

Bike Box vybavený mechanickým zámkem je ideální pro zákazníky, kteří budou mít vlastní klíč. Lze jej také využít u objektů se stálou službou, která půjčuje klíč proti složení vratné zálohy nebo zaplacení půjčovného. Bike Box je osazen patentovaným trojbodovým vertikálním zamykacím systémem, který zamezuje překonání ocelových dveří roztažením zárubně. Zamykací systém tvoří certifikovaný zámek s vysokou pasivní bezpečností od výrobce, který tyto zámky využívá i pro trezory bezpečnostní kategorie II.
Zámek je ovládán dvoustranným motýlkovým klíčem, jehož kopii zhotoví pouze specializovaná zámečnická centra. Lože trezorového zámku je opancéřované.