• BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner
  • BIKE BOX - banner

Nároky na instalaci

Instalace je nenáročná. Spočívá v položení boxů na zem, zapojení do zásuvky 230V a vzájemné propojení jednoduchých konektorů mezi boxy. Sestavy boxů včetně parkovacích domů  je teoreticky možné umístit kdekoliv na rovné ploše s běžnou pochůznou únosností, tedy umístit bez nároku na stavební základy.

Sestavy lze jednoduchým způsobem přemisťovat podle demografického vývoje, změn v zaměstnanosti a plánů v dopravě. Zařízení lze připojit do sítě veřejného osvětlení, nebo standardně do běžné zásuvky sítě 230V. Zařízení využívá pro vnitřní provoz 12V a je tedy energeticky nenáročné. Zařízení využívá síť GSM a to zejména pro statistiku provozu, chybová hlášení a komunikaci platebního terminálu s bankou. Každý box je v rámci dodávky vybaven provozním řádem a návodem na použití, který zohledňuje i případné časové a cenové
individuální požadavky provozovatele. Váha podle typu boxu  nepřesahuje 250 kg.

Každý box je vybaven individuálním evidenčním číslem, které slouží k identifikaci v systému České pojišťovny, a.s., při identifikaci Policií České republiky,  a při datové statistické komunikaci provozovatele.